icon

Kreatywne hobby

Znajdź tutaj wszystkie Działania kreatywne, nic nie jest warte Działania ręczne. Obudź się i uczyć się przez grę. Pomogą im nabyć kolory, woluminy, kształty geometryczne ... Pomogą również zdobyć zaufanie i poczucie własnej wartości przez dumę zaprojektowanej obiektu własnej ręki.
ten Kreatywne hobbypomoże dzieciom wyostrzyć koncentrację. Będą również pozwolić im rozwinąć swoje umiejętności motoryczne, pomagając im lepiej koordynować swoje gesty z ich pomysłami. Pozwoli to również zyskać w zręczności i autonomii.

Rodzice i dzieci będą mogli dzielić momentami współudziałów skoncentrowanych na nauce i zabawie i linku.

Ostateczny dotyk: Sprawiasz, że twoi mali artyści świadomi swoich małych artystów Plastyczna sztuka. Co zobaczyć świat piękniejszy!